OM STELACON

Stelacon är ett oberoende konsultföretag med expertis inom analys, utvärdering, strategiskt stöd och projektgenomförande. Vi arbetar framförallt inom områdena digital tillgänglighet, digitalisering av samhällstjänster, mobilitet, företagande & regionalutveckling samt affärsutveckling.

Vi ger våra kunder nya insikter och faktabaserad rådgivning för framgångsrika vägval, vi hjälper även kunderna att genomföra sina nya strategier.

NYHETER & PUBLIKATIONER