OM STELACON

Vi samarbetar med organisationer och företag genom att tillsammans utveckla och införa viktiga och värdeskapande samhällsfunktioner.

Våra experter inom digitalisering, infrastruktur, tillgänglighet och regional tillväxt skapar förutsättningar
för en effektivare samhällsutveckling. Vi hjälper våra kunder med ett brett spektrum av oberoende
utredningar och analyser samt strategisk rådgivning. Vi genomför projekten och inför förändring.

NYHETER & PUBLIKATIONER