Strategin för marksänd tv klar

Myndigheten för radio och tv har offentliggjort strategin för marksänd tv 2014-2020. Stelacons analys om sändningsutrymmet ligger bland annat till grund för strategin. Tv-branschen ger bifall i remissvaren.

Läs mer om analysen här.