Stelacon blir kvalificerad allmänutredare åt Transportstyrelsen

Stelacon har skrivit avtal med Transportstyrelsen för att arbeta som kvalificerade allmänutredare inom flera områden. Expertisen rör regelgivning, ekonomi och verksamhetsfrågor.

Expertområden som Stelacon erbjuder är inom konsekvensutredningar, EU:s regelgivning, transport- och marknadsekonomisk kompetens, verksamhetsstyrning samt organisationsutveckling.

– Det är mycket glädjande att vår kompetens inom transportsektorn har värderats högt av Transportstyrelsen när de sökte efter kvalificerade allmänutredare, säger Jenny Robertsson, VD. Att vi avtalar inom flera områden är också en indikation på bredden i vad Stelacon kan erbjuda.

Expertisen kan komma till användning när myndigheten författar nya föreskrifter, när den vill utreda marknadsfrågor i transportsektorn, eller när verksamheten eller organisationen behöver en genomlysning.

Ramavtalet som undertecknades i slutet av september, sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. Avtalet som kvalificerad allmänutredare kompletterar det befintliga avtalet som Stelacon har med Transportstyrelsen inom marknadsundersökningar.