Frukostseminarium om tvärkulturell kommunikation

I Sverige bor cirka 2 miljoner personer med ursprung från över 150 länder och med ett annat språk än svenska som modersmål. De har väldigt olika erfarenheter och värderingar. Möjligheterna att nå ut till dem med information beror helt och hållet på hur väl den är anpassad.

– Vi tror att många företag och organisationer har ett behov av att veta mer om attityder och beteende för att nå dessa många olika målgrupper med sin kommunikation, säger Krister Runebrand, analytiker på Stelacon.

Det är bakgrunden till Stelacons initiativ med fokusgruppsundersökningar bland personer med annat språk än svenska som modersmål.

Undersökningen ger bland annat svar på attityder och beteenden när det gäller mediekonsumtion, vilka kanaler som målgrupperna använder sig av för att ta del av information och för att kommunicera. Men förutsättningarna finns att få svar på i princip vilka frågeställningar som helst. De första fokusgrupperna har gjorts med arabisktalande eftersom det är en av de större språkgrupperna i Sverige, men tanken är att gå vidare med andra språkgrupper och kulturer.

– Vilka språkgrupper och kulturer vi kommer gå vidare med är beroende av vilka behov våra kunder har, säger Krister Runebrand.

Stelacon har tagit initiativet tillsammans med kommunikationsbyrån I am Collective. Genom samarbetet kan Stelacon erbjuda undersökningar och analyser i kombination med kommunikation som når ut till målgrupperna oavsett kultur och språk.

Torsdagens frukostseminarium riktade sig till offentliga organisationer. Stelacon kommer att ordna fler seminarier under våren 2017.

För mer information,
kontakta Krister Runebrand eller Mimmi Albertsson.