I det första storskaliga forskningsprojekt som behandlar skuggtalarteknik mellan språk är Stelacon en associerad partner och bidrar med kunskap om hur Sverige arbetar med frågorna utifrån ett konsultbolags perspektiv.

Forskningsansökan som blivit beviljad som EU-projekt för Erasmus+ avses pågå under tre år mellan hösten 2017 och hösten 2020. Målet är att skapa ett första utbildningsprogram för ”Interlingual Respeaking” och att identifiera de färdigheter som krävs för tekniken, likaså testa tekniken i olika scenarion.

Ansökan leds av University of Vigo och övriga partners är The Galician Parliament, University of Antwerp, Public service-bolaget VRT, University of Warsaw och en icke-statlig organisation kopplat till dem samt University of Vienna.

Vill du veta mer?
Kontakta Mimmi Albertsson