Ramavtal med Regeringskansliet

I veckan tecknade Stelacon ramavtal med Regeringskansliet för kvalificerade utredningsuppdrag inom två av Regeringskansliets sakområden, nämligen:

  • Elektronisk kommunikation
  • Regional tillväxt och hållbar landsbygdsutveckling

Utredningsuppdragen kan innefatta strategisk rådgivning baserat på analyser och kartläggningar, men också uppföljning och utvärdering av olika verksamheter och sakområden. Stelacon är mycket glada för dessa två avtal och ser fram emot spännande utredningsuppdrag tillsammans med Regeringskansliet under 2018.