Tillväxtresan – genom innovation och mångfald är ett tillväxtprojekt som riktar sig till små och medelstora företag från kommunerna Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala. Projektet genomförs i samarbete mellan Burlövs kommun och Företagarna Öresund och pågår från november 2017 till mars 2020. Projektet medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden (ESF) och syftar till att skapa en inkluderande och hållbar tillväxt med utgångspunkt i mångfald och innovation.

Burlövs kommun gav Stelacon i uppdrag att kartlägga och analysera de deltagande företages behov, möjligheter och förutsättningar med avseende på tillväxt. Kartläggningen och analysen låg till grund för en tillväxtplan för respektive medverkande företag. De tre områdena mångfald, kompetens och innovation, samt ESF standard för jämställdhetsintegrering, har genomsyrat alla delar av arbetet. Stelacon har nu avrapporterat sitt arbete och projektet går därmed in i sin andra fas vilket syftar till att realisera respektive företags tillväxtresa.

Kontakta Maria Tunberg om du vill veta mer.

" "
" "