Stelacon har fått förtroendet att processleda det nordiska initiativet: Digitalization and bioeconomy – shaping the Nordic future

Den nordiska bioekonomin står inför stora strukturella förändringar. Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för branschen och möjligheterna, men också utmaningarna, är många. Stelacon har fått förtroendet att processleda det nordiska initiativet: Digitalization and bioeconomy – shaping the Nordic future.

Nordiska ministerrådet gav i juni 2017 i uppdrag åt forskningsorganisationerna Nordic Forest Research (SNS) och Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ) att utforska hur den nordiska bioekonomin kan dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Stelacon agerar processledare för arbetet vilket bla inkluderar att ta fram underlag till ministermötet i Haparanda i juni 2018.

-Digitaliseringen skapar fundamentalt nya förutsättningar för bioekonomin så det är med stor nyfikenhet vi medverkar i detta spännande och viktiga projekt, säger Maria Tunberg projektledare och senior konsult på Stelacon.

Kontakta Maria Tunberg för mer information!

Stelacon tecknar ramavtal med Stockholms stads trafikkontor & Karlstad Innovation Park

Stockholms stads trafikkontor har valt Stelacon som en av tre leverantörer av konsulttjänster inom management och projektmetod. Stelacon kommer bidra med perspektiv inom områden som organisations-, process- och verksamhetsutveckling samt styrning och uppföljning. Allt för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet.

Även Karlstad Innovation Park har valt Stelacon som en av fem leverantörer inom området utvärdering och analys. Avtalet omfattar att genomföra analyser och utredningar utifrån Business Värmlands behov kopplat till potentiella etableringsområden.

-Det är väldigt roligt att få möjligheten att bidra till båda dessa aktörers fortsatta utveckling, säger Jenny Robertsson VD och partner på Stelacon.

Kontakta Jenny Robertsson för mer information!

Burlöv kommun fortsätter samarbetet med Stelacon

Stelacon får fortsatt förtroende av Burlövs kommun för att arbeta med tillväxt i små och medelstora företag. Uppdraget rör fas 2 av det ESF-finansierade projektet ”Tillväxtresan – genom innovation och mångfald”. Stelacon ska ge stöd åt kommunen och dess företag i att realisera de tillväxtplaner som togs fram i fas 1, hösten 2017.

Tillväxtresan – genom innovation & mångfald vänder sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda som finns i Burlöv med omnejd. Syftet med projektet är att skapa en inkluderande och hållbar tillväxt med utgångspunkt i mångfald och innovation. Målet är lönsamhet och projektet ett strikt affärsmässigt fokus som ska bidra till företagens tillväxt och utveckling.

– Jag är mycket glad och stolt över att få fortsätta tillväxtresan med företagen i Burlöv, säger Maria Tunberg, uppdragsledare för projektet i Stelacon.

Kontakta Maria Tunberg för mer information!