Nordiskt möte i Köpenhamn om framtidens klimatutmaningar inom jord- och skogsbruk

Stelacon fick i slutet av 2018 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att sammanställa en rapport om utmaningarna som jord- och skogsbruket ställdes inför i samband med den varma och torra sommaren tidigare under året. Rapporten syftar till att beskriva situationen i de olika länderna i Norden, och att utforska vilka potentiella samarbetsområden som kan vidareutvecklas för en effektivare hantering av framtida utmaningar.

Som en del av projektet bjöds experter från de nordiska länderna in till ett möte i Köpenhamn förra veckan. Presentationer framfördes av bland andra Lise Lykke Steffensen, vd för NordGen, som talade om växtforskningens betydelse i framtidens jordbruk, och Marc Castellnou, forskare på Universitat de Lleida i Spanien, som presenterade lärdomar från bränderna i södra Europa. Efter presentationerna hölls workshops där representanter från ett antal nordiska organisationer och myndigheter diskuterade vilka åtgärder som kan tillämpas på kort, medellång och lång sikt, för en bättre beredskap och hantering av framtida torkor och skogsbränder.

Moderator för eventen var Maria Tunberg, senior projektledare på Stelacon. ”Syftet med eventen var att sammanföra personer med expertis inom jord- respektive skogsbruket för att diskutera hur vi i Norden tillsammans kan skapa en mer robust beredskap för kommande extremväder och hur vi kan förbättra samarbetet över gränserna. Det blev mycket givande diskussioner och slutsatserna från dagen tas med i den rapport som vi nu arbetar med. Problemen som vi står inför är i hög grad relevanta för samtliga länder i Norden, och det framgick tydligt att det finns ett stort engagemang för frågorna”, säger Maria Tunberg.

Slutsatser från eventen kommer att inkluderas i rapporten, som utkommer senare i vår. För mer information om projektet kan Maria Tunberg eller Philip Hansson kontaktas.

Gör din praktik på Stelacon!

Hur kan företag växa hållbart? Vad är nyttan av att digitalisera kommunala tjänster? Hur kan vi skapa en attraktiv kollektivtrafik? Vad krävs för att digitala tjänster ska kunna användas av alla, oavsett förmåga och behov? 

Fångar någon av de här frågorna ditt intresse? I så fall tror vi att du skulle trivas som praktikant hos oss på Stelacon. Tillsammans med våra kunder inom såväl privat som offentlig sektor arbetar vi för att skapa förutsättningar för en effektivare samhällsutveckling. På Stelacon arbetar experter inom digitalisering, infrastruktur, tillgänglighet och regional utveckling vilket ger oss möjlighet fånga upp och belysa flera perspektiv i våra uppdrag.

Som praktikant hos oss får du insyn i våra olika affärsområden och möjlighet att delta i ett flertal projekt. Det kan till exempel innebära att medverka i uppstartsfasen när vi arbetar med projektets problemformulering, att hjälpa till med insamling och sammanställning av data samt att delta i framtagandet av rapporter och presentationer.

Under våren gör Nermin Sačić sin praktik på Stelacon Syd, inom ramen för kandidatprogrammet i statsvetenskap vid Lunds universitet. Nermins intresse för samhällsanalys och viljan att förstå hur hans kunskap från utbildningen kan appliceras i arbetslivet gjorde att Nermin sökte sig till oss. ”Under praktikperioden ser jag särskilt framemot att få delta i och följa hur ett projekt utvecklas från början till slut”säger Nermin.

Stelacon tar löpande emot praktikanter och ser det som en möjlighet att komma i kontakt med potentiella framtida medarbetare. Vi söker dig som har en pågående eller nyligen avslutad akademisk utbildning på kandidat- eller masternivå och som delar vårt intresse för samhällsfrågor. Din praktik kan omfatta en hel eller en halv termin och genomföras på något av våra kontor i Stockholm eller Lund. Känner du att det här passar in på dig? Välkommen att skicka din ansökan till Elias Svedberg.