Elisabeth Olofsson

Projektledare

Elisabeth Olofsson (611219) arbetar sedan år 2004 som projektledare och konsult på AB Stelacon. Elisabeth har stor erfarenhet av att projektleda och delta i projekt både inom privat och inom offentlig sektor.

Under flertalet år har hon arbetat som konsult på Trafikförvaltningen med bl.a införande av nytt biljettsystem och inom strategisk utveckling av trafikaffärer.

Elisabeth har även kontinuerligt under sin tid på Stelacon arbetat med en rad olika marknadsundersökningsprojekt både kvantitativa och kvalitativa kartläggningar.