Elisabeth Olofsson

Senior projektledare Smarta städer

Elisabeth har under sina närmare 15 år på Stelacon arbetat med att projektleda och delta i projekt både inom privat och inom offentlig sektor. Under flertalet år har Elisabeth även verkat som konsult hos kund.

Elisabeth har under sin tid på Stelacon kontinuerligt arbetat med en rad olika kartläggningar både inom kvantitativa och kvalitativa projekt. Elisabeth har arbetat på Trafikförvaltningen/SL med bland annat införande av nytt biljettsystem samt framtagande av underlag inför större trafikupphandlingar i trafikaffärer.

Referensuppdrag

  • Konsult inom utbildning/informationsinsatser vid införande av nytt biljettsystem, framtagande av underlag inför trafikupphandlingar Trafikförvaltningen/SL
  • Koncepttester/Fokusgrupper – Falck Assistans, Fortum
  • Nöjdkundundersökningar (NKI) – Fortum, Svenska bostäder, Business Sweden

Elisabeth har bakgrund som projektledare inom marknadsanalys och marknadsutvärderingar samt ekonomisk/administrativ bakgrund inom offentlig förvaltning.