Emma Dahlkvist

Projektledare

Emma styr projekt med fokus på hållbarhet, tillgänglighet, sociala effekter samt integration på uppdrag av kunder i offentlig och privat sektor. Hon har erfarenhet av att leda med projekt både på micro- och makronivå.

Emma har erfarenhet av att beräkna kostnadseffekter för företag av regelförändringar, analysera sociala effekter av digitalisering och utvärdera tillgänglighet av chattbotar. Även sammanställa olika länders styrmedel för miljöbilar i syfte att ta fram en strategi för hur Sverige kan styra mot ett ökat miljöbilanvändande. I tillägg har Emma även jobbat med att utvärdera olika modeller för språkinlärning för nyanlända och även hur dessa praktiskt fungerar genom samverkan inom en kommun.

Emma har en dubbel masterexamen inom ekonomi, nationalekonomi (SLU) och hållbarhets/miljöekonomi (University of Bonn). Genom sin utbildning och erfarenhet på Stelacon har Emma fått en fördjupande bredd rörande kopplingar mellan hållbarhet, ekonomi och politiska styrmedel.