Krister Runebrand

Analyschef

Krister Runebrand är analyschef på Stelacon och arbetar med målgrupps- och behovsanalyser, effektutvärderingar, marknadskartläggningar, analyser och utvärderingar av nationella, regionala och kommunala strategier och planer. Krister arbetar även som rådgivare till kunder i mer strategiska frågor.

Krister arbetar med uppdrag inom ett stort antal ämnesområden åt myndigheter, kommuner och företag. Men Krister har också specialistkompetens inom bredband och digitalisering. Krister har genomfört ett stort antal uppdrag relaterade till digitalisering och bredband åt Bredbandsforum, Post- och telestyrelsen, kommuner och företag. Uppdragen gäller regionala och kommunala bredbandsstrategier, bredbandsutbyggnad, marknadskartläggningar, digitalisering mm.

Krister har examen inom samhällsplanering från Stockholms universitet/KTH och är även utbildad journalist. Han har tidigare arbetat som utredare och analytiker inom myndigheter, kommuner och organisationer.