Kristina Jansson

Affärsområdeschef Tillväxt & företagande

Kristina Jansson är senioranalytiker och affärsområdeschef för området Tillväxt och företagande på Stelacon. Kristina är hortonom (ekonomisk inriktning) från SLU och har lång erfarenhet av analys och utvärdering av jordbruks- och livsmedelssektorn och av landsbygdsutvecklingspolitik på nationell och på EU nivå.

Kristina är särskilt intresserad av företagandets villkor och hur det påverkas av politiska beslut och regler och arbetar sedan 2015 med uppföljning av kostnader för företag till följd av regelförändringar. Hon har också projektlett ett flertal behovskartläggningar rörande företagares behov och förutsättningar. Utöver det har Kristina genom flera utvärderingsprojekt fått erfarenhet av tillväxtfrämjande projekt med finansiering från EU-fonder. Inom projektutvärderingar har hon också tittat på effekter på företag, till exempel stödens effekt på omsättning och sysselsättning i företag.