Lukas Hallquist

Ekonomiansvarig & projektledare Smarta städer

Lukas Hallquist är ekonomiansvarig och projektledare på Stelacon. Lukas har erfarenhet inom företagande och ekonomiska analyser och arbetar främst med utvärdering av svenska företags regelbörda.

Lukas har erfarenhet som ekonomiansvarig för bolag inom ett flertal olika branscher såsom venture capital, läkemedelsbranschen och mobilapplikationer. Där har han utvecklat ett starkt fokus på kvantitativ analys, organisationsutveckling och strategifrågor.

Referensuppdrag

  • Analys av regelförändringars effekter på företag (Tillväxtverket).
  • Omvärldsanalys av förändringar av EU-regler och deras effekter på svenska företag (Tillväxtverket).

Lukas har en masterexamen i nationalekonomi från SLU med en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Göteborgs Universitet. Han har inom sin utbildning studerat i länderna Kina, Nya Zeeland och Spanien. Under sin utbildning var Lukas med och drev Nordens största studentdrivna konsultföretag som ekonomiansvarig och projektledare.