Maria Tunberg

Projektledare

Maria är specialiserad inom kvalitativa undersökningar och har gedigen kunskap om organisationsutveckling och entreprenörskap. Hon har bland annat arbetat praktiskt med uppstart och utveckling av mindre företag. 

Maria har även arbetat med förnybar energi både inom privat och offentlig sektor och har mångårig internationell erfarenhet. På Stelacon arbetar hon med utredningar och analyser åt olika offentliga aktörer.

Maria har en doktorsexamen i ekonomi och disputerade på ämnet ‘tillväxt i små företag’. Utöver forskarutbildningen håller hon en Magister i företagsekonomi och en MSc i företagsledning med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.