Oskar Lindberg

Projektledare Regional utveckling

Oskar är projektledare på Stelacon med främsta arbetsuppgift att utvärdera regelförenklingars ekonomiska effekter på svenska företag. Oskar har även erfarenhet av frågor rörande bland annat regional utveckling och innovationssamverkan.

Oskar har tidigare arbetat brett som utredare inom offentlig sektor och har vana av omvärldsanalys, utredningsmetodik samt kvantitativ och kvalitativ analys.

Referensuppdrag

  • Utvärdering av graden av interregional innovationssamverkan mellan företag, universitet och offentliga institutioner inom ramen för offentligt finansierade samverkansprogram (Tillväxtanalys)
  • Kartläggning av tillgängligheten till grundläggande betaltjänster i Sveriges glesbygd samt ekonomisk analys rörande avvecklingen av fysiska betal- och kontanthanteringstjänster (Post- och telestyrelsen)

Oskar har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning innovation och tillväxt från Kungliga Tekniska Högskolan. Genom sin utbildning har Oskar erhållit goda kunskaper gällande ekonomiska analyser och förändringsprocesser inom både privat och offentlig sektor.