Robin Hallberg

Projektledare Digitalisering & elektroniska kommunikationer

Robin leder projekt inom analys och strategi med fokus på kvalitetsutveckling. Han har bland annat har genomfört projekt inom digital tillgänglighet åt Post- och telestyrelsen och granskat regelförändringars effekter på svenska företag på uppdrag av Tillväxtverket.

Robin är etablerad elitseriespelare i handboll och elitidrottens krav på resultat och engagemang har färgat av sig och är det personliga riktlinjerna även i yrkesrollen.

Robin har en teknologie kandidatexamen från Uppsala Universitet med industriell teknik som huvudområde. Genom programmet med titeln Ledarskap, kvalité och förbättring erhölls kunskaper inom ledarskap och metoder vid företagsutveckling,