KONTAKTA ADAM

070-424 23 52

08-587 120 00

Adam Rosén

Affärsområdeschef, Teknik & Tillgänglighet

 Adam är projektledare och ansvarig för området teknik och tillgänglighet på Stelacon. Sedan november 2014 projektleder Adam ett regeringsuppdrag på en av de myndigheter som Stelacon har ramavtal med. Förutom regeringsuppdraget driver Adam ytterligare ett par projekt på myndigheten, framförallt med fokus på tillgänglighet och tekniska information- och kommunikationslösningar.

Adam har en civilingenjörsexamen från KTH med en kandidat inom människa-datorinteraktion och en master inom Media Management. På Stelacon arbetar Adam som projektledare inom både privat och offentlig sektor med analys-, strategi- och utredningsuppdrag. Adam har ett fokus på ICT och arbetar för att utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. Adam är uppskattad av våra kunder för sitt engagemang och sin förmåga att hitta innovativa lösningar på komplexa problem.