Strategin för marksänd tv klar

Stelacons analys om sändningsutrymmet ligger, bland annat, till grund för strategin om marksänd tv.

Samhällsekonomisk analys av radiospektrum

Stelacon har på uppdrag av PTS tagit fram en rapport om hur samhällsekonomisk värdering av radiospektrum kan gå till.

""

Rapport om navigeringstjänster för personer med synnedsättning 2012

Rapport på uppdrag av Post- och telestyrelsen om navigeringstjänster för personer med olika typer av synnedsättningar.