Inlägg av admin

Facebook för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) har Stelacon utfört en kvalitativ undersökning av hur Facebook fungerar för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen är en del av PTS arbete för att tillgängliggöra elektroniska kommunikationstjänster för alla personer, oberoende av funktionshinder.