Inlägg av admin

Två artiklar publicerade

Robert Kron och Carolina Liljenstolpe har tillsammans med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, Landsbygdsdepartementet, University of Alberta och Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, fått två artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Tillgänglighet av mobila applikationer för betalning

Den ökade användningen av mobila betalningsapplikationer ställer högre krav på apparnas utformning och användbarhet. Stelacon har därför, på uppdrag av Post- och telestyrelsen, undersökt betalapplikationers tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Behovskartläggning

Vilka behov har personer med funktionsnedsättningar av informations- och kommunikationslösningar? På uppdrag av Post- och telestyrelsen har vi genomfört en behovskartläggning för att undersöka detta närmare.

Ökad tillgänglighet till information om TV-program

Teckenspråkstolkning och syntolkning skulle vara av stor nytta för många tevetittare, men den ökade tillgängligheten medför höga krav på programinformationen. Under ett seminarium med Post- och telestyrelsen diskuterades frågan om hur informationen kan förbättras och kvalitetssäkras.