Inlägg av Mickan

Gör din praktik på Stelacon!

Stelacon tar löpande emot praktikanter och ser det som en möjlighet att komma i kontakt med potentiella framtida medarbetare. Vi söker dig som har en pågående eller nyligen avslutad akademisk utbildning på kandidat- eller masternivå och som delar vårt intresse för samhällsfrågor. Som praktikant hos oss får du insyn i våra olika affärsområden och möjlighet att delta i ett flertal projekt.

Stelacon utvärderar samverkansprojekt inom medicinteknik i Västsverige

Under de kommande två åren kommer Stelacon att i rollen som utvärderare följa projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West”. Projektet finansieras av Tillväxtverket inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att vidareutveckla verksamheten under MedTech West och stärka de medicintekniska forskningsområdena ytterligare. 

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik?

Under de närmaste åren kommer ett stort antal upphandlingar att äga rum, som lägger grunden för framtidens kollektivtrafik. Stelacon har erfarenhet av att stödja både trafikföretag och beställare i upphandlingsprocessen. Här lyfter Robert Kron och Lukas Hallqvist, som arbetar inom affärsområdet Smarta städer, några av de aspekter som är viktiga att ha med sig genom processen.

Hur kan jämställdheten inom skogsnäringen öka?

Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län har gett i uppdrag till Stelacon att identifiera goda exempel som visar hur arbetet med jämställdhet kan se ut inom skogs- och träindustrin. I uppdraget ingår att analysera dagens situationen och att synliggöra både framgångsrika exempel och hinder för jämställdhet.