Inlägg av Mickan

Frukostseminarium om tvärkulturell kommunikation

I Sverige bor cirka 2 miljoner personer med ursprung från över 150 länder och med ett annat språk än svenska som modersmål. De har väldigt olika erfarenheter och värderingar. Möjligheterna att nå ut till dem med information beror helt och hållet på hur väl den är anpassad. – Vi tror att många företag och organisationer […]

Det finns ett behov av posttjänster

Fungerande posttjänster är viktigt för att individer och företag ska kunna vara bosatta och verka i hela landet. På uppdrag av Post- och telestyrelsen har Stelacon undersökt vad privatpersoner och företag har för behov av posttjänster. Resultaten pekar på…