Inlägg av Mickan

Det finns ett behov av posttjänster

Fungerande posttjänster är viktigt för att individer och företag ska kunna vara bosatta och verka i hela landet. På uppdrag av Post- och telestyrelsen har Stelacon undersökt vad privatpersoner och företag har för behov av posttjänster. Resultaten pekar på…