Strategin för marksänd tv klar

Myndigheten för radio och tv har offentliggjort strategin för marksänd tv 2014-2020. Stelacons analys om sändningsutrymmet ligger bland annat till grund för strategin. Tv-branschen ger bifall i remissvaren.

Läs mer om analysen här.

Samhällsekonomisk analys av radiospektrum

Stelacon har på uppdrag av PTS tagit fram en rapport om hur samhällsekonomisk värdering av radiospektrum kan gå till. PTS ska använda samhällsekonomisk analys för sin spektrumplanering. Arbetet har skett i samarbete med forskningsinstitutet RATIO. Rapporten presenterades på ett PTS-seminarium i veckan och finns nu tillgänglig på PTS hemsida.

Läs hela rapporten här.

Rapport om navigeringstjänster för personer med synnedsättning 2012

Rapport på uppdrag av Post- och telestyrelsen om navigeringstjänster för personer med olika typer av synnedsättningar.

Läs rapporten här.