KONTAKTA ELIAS

073-843 49 47

08-587 120 00

Elias Svedberg

Projektledare

Elias jobbade extra på Stelacon vid sidan av sina studier under hösten 2015 och våren 2016. Från och med augusti 2016 arbetar Elias som projektledare på heltid, bland annat med ett projekt om nyanlända personers nyföretagande.

Elias har en kandidatexamen i utredningssociologi och en masterexamen i genusvetenskap från Stockholms Universitet. Genom sin utbildning har han tillskansat sig kunskap i både kvantitativ och kvalitativ metodik. Elias har fördjupade kunskaper i jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. På Stelacon har Elias bland annat deltagit i projekt som berör nyanlända personer nyföretagande, informationsinhämtning hos manliga företagare samt tillgänglighet i bankers internettjänster.