Elias Svedberg

Projektledare

Elias Svedberg är analytiker och projektledare på Stelacon med erfarenhet av utredningar för såväl privat- som offentlig verksamhet. Genom sin utbildning har Elias har gedigen kunskap om frågor som rör jämställdhet, mångfald och normkritik.

På Stelacon arbetar Elias med projekt som bland annat rör integration, etablering, företagande och tillgänglighet. Inom integrations- och etableringsområdet har Elias arbetat med utvärdering av kommunala integrationsprojekt samt företagsfrämjande insatser riktat till nyanlända. Elias har också arbetat med digital tillgänglighet och medverkat i ett antal projekt där Stelacon analyserat tillgänglighet i olika digitala tjänster.

Elias har en masterexamen i genusvetenskap och en kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet. Han har tidigare suttit med i styrelsen för Forum för feministisk forskning i Stockholm som arbetar med jämställdhetsfrågor inom högskole- och universitetsområdet.