Elias Svedberg

Upphandlingsansvarig & projektledare Regional utveckling

Elias Svedberg är analytiker och projektledare på Stelacon med erfarenhet av utredningar för såväl privat- som offentlig verksamhet. Elias har gedigen kunskap om frågor som rör jämställdhet och mångfald.

På Stelacon arbetar Elias med projekt som bland annat rör integration, etablering, företagande och tillgänglighet. Inom integrations- och etableringsområdet har Elias arbetat med utvärdering av kommunala integrationsprojekt samt företagsfrämjande insatser riktat till nyanlända. Elias har också arbetat med digital tillgänglighet och medverkat i ett antal projekt där Stelacon analyserat tillgänglighet i olika digitala tjänster.

Referensuppdrag

  • Utvärdering av integrationsprojektet NYÅR – Nyanlända en tillväxtresurs i Åre kommun. Uppdraget innefattar en löpande utvärdering av ett kommunalt integrationsprojekt som syftar till att erbjuda nyanlända personer i kommunen introduktionsutbildningar inom bristyrkesområden i kommunen.
  • Kartläggning av företagsfrämjande insatser riktade till nyanlända på landsbygden. Uppdraget innebar att identifiera och analysera goda exempel på företagsfrämjande insatser som riktar sig till nyanlända på landsbygden. Ett syfte med studien var att identifiera specifika framgångsfaktorer och utmaningar med att arbeta företagsfrämjande på landsbygden.
  • Användarråd inför Post- och Telestyrelsens innovationstävling Konverserande gränssnitt för alla. Inför PTS femtonde innovationstävling genomförde Stelacon användarråd i form av fokusgrupper med olika funktionshindersgrupper. Ett syfte var att utvärdera behov och utmaningar kring digital kommunikation. Ett annat syfte var att utforma en metodguide för hur PTS i framtiden kan arbeta med tillgängliga användarråd.

Elias har en masterexamen i genusvetenskap och en kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet. Han har tidigare suttit med i styrelsen för Forum för feministisk forskning i Stockholm som arbetar med jämställdhetsfrågor inom högskole- och universitetsområdet.