Ella Gaddefors

Studentmedarbetare

Ella arbetar som studentmedarbetare på Stelacon, parallellt med studier vid Uppsala universitet där hon läser masterprogrammet i företagande och ledning. Genom sin utbildning har hon utvecklat en bred ekonomisk kunskap och en förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv.

Ella har ett stort intresse för hur företag och organisationer interagerar med sin omvärld och sina intressenter. På Stelacon har hon fått möjlighet att delta i uppdrag inom bland annat digital tillgänglighet, regelförenkling och digitalisering av kommunala tjänster.

Ella har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet med inriktning mot marknadsföring och internationellt företagande. Hon har även studerat kurser inom management vid University of Technolgy i Sydney.