Ella Gaddefors

Praktikant & projektmedarbetare

Under hösten gör Ella sin praktik på Stelacon, inom ramen för masterprogrammet i företagande och ledning vid Uppsala universitet. Genom sin utbildning har hon utvecklat en bred ekonomisk kunskap och en förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv.

Ella har ett stort intresse för hur företag och organisationer interagerar med sin omvärld och sina intressenter. Under praktiken ser hon framemot att få kombinera praktisk erfarenhet med teoretiska verktyg. Parallellt med studierna har Ella tidigare arbetat som studentmedarbetare på Stelacon. Sammantaget har hon fått möjlighet att delta i uppdrag inom bland annat digital tillgänglighet, regelförenkling och digitalisering av kommunala tjänster.

Ella har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet med inriktning mot marknadsföring och internationellt företagande. Hon har även studerat kurser inom management vid University of Technolgy i Sydney.