KONTAKTA EMMA

070-573 21 21

08-587 120 00

Emma Dahlkvist

Projektledare

Emma arbetade extra på Stelacon vid sidan om sina studier under hösten 2015 och våren 2016, bland annat med ett projekt om styrmedel för ökad andel miljöbilar. Från och med september 2016 är Emma anställd som projektledare på heltid.

Emma har en dubbel masterexamen inom ekonomi, en i nationalekonomi från SLU och den andra i livsmedelsproduktion och miljöekonomi från Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Genom sin utbildning har Emma fått en fördjupande bredd rörande kopplingar mellan hållbarhet, ekonomi och politiska styrmedel.