Emma Dahlkvist

Projektledare

Emma ansvarar och driver projekt med fokus på användbarhet, sociala effekter samt hållbarhet på uppdrag av kunder i offentlig och privat sektor.

Emma har erfarenhet av att genomföra analyser på kommunal, nationell och internationell nivå-  i projekt med fokus på tillväxt, företagande, samhällsekonomiska effekter och digitalisering.

Referensuppdrag

  • Användbarhetsexpert för SLs nya Skyltprogram –  Ska säkerställa resenärens behov och användbarhet vid införandet nya strategier och riktlinjer för skyltningen i Stockholms kollektivtrafik. Emman ansvarar för att undersöka användbarheten av framtagna skyltar och placering av skyltar genom enkäter, djupintervjuer, användartester, intervjuer-på-stan och fokusgrupper.
  • Effektanalys av e-tjänsterna inom eSamverkan i Örnsköldsvik –  För att bättre förstå vilka som varit lyckosamma/mindre lyckosamma samt kvantifiera effekter (exempelvis: kostnader, tidsvinster, arbetsfördelning). Utifrån intervjuer med handläggare samt övriga kostnadsuppgifter (ex. handläggarlöner, investeringskostnader och licensavgifter för e-tjänster) kan kommunens besparingar tack vare införandet av e-tjänster beräknas.
  • Framtagande av indexmodell för att mäta Post- och telestyrelsens effektmål 6, att konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl tillgodosedda – Uppdraget innebar att skapa en modell som inkluderar både subjektiva och objektiva indikatorer och som kan mäta i vilken grad PTS uppnått målet.

Emma har en dubbel masterexamen inom ekonomi, nationalekonomi (SLU) och hållbarhets/miljöekonomi (University of Bonn). Genom sin utbildning och erfarenhet på Stelacon har Emma fått en fördjupande bredd rörande kopplingar mellan hållbarhet, ekonomi och politiska styrmedel.