ICT BUSINESS INSIGHT

Nå större marknad med bättre insikter i hur svenska företag köper IT- och telekom.

Marknadssegmentering som möjliggör effektiv marknadsföring

För att bättre förstå och kunna adressera din marknad är en segmentering av kunderna avgörande. Stelacon ICT Business Insight ger dig ett verktyg att rikta rätt erbjudande mot rätt kundsegment. Vi samlar in utförlig information inom ett flertal områden såsom investeringar, inköpskanaler, molntjänster, telefoni, bredband och telekommunikation, mobilt beteende och uppkopplingspreferenser, säkerhet och mycket mer.

Vi hjälper er att besvara frågor såsom:

  • Vad kännetecknar de företag med fler än 100 anställda som är mest sannolika att outsourca driften av sina servrar?
  • Vilken betydelse har IT-chefens ålder för företagets framtida investeringar?
  • Vilka marknadssegment är mest benägna att använda molntjänster för
    sin ekonomifunktion?

Om Stelacon ICT Business Insight

ICT Business Insight är den mest omfattande årliga undersökningen i sitt slag. Cirka 1 200 IT-chefer eller verksamhetschefer besvarar IT- och telekomrelaterade frågor om exempelvis investeringsplaner, outsourcing, inköpspreferenser, molntjänster, innehav och användning av datorer, surfplattor och telefoni.

Många av våra kunder är själva med och påverkar innehållet i undersökningen, och väljer att delta varje år för att kunna följa marknadens förändringar. Man kan köpa hela undersökningen, eller utvalda delar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kontakta oss så berättar vi mer om ICT Business Insight