Jan Nilsson

Senioranalytiker Digitalisering & elektroniska kommunikationer

Efter nära 20 år på Stelacon har Jan stor erfarenhet av att leda alla typer av kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Jan vägleder Stelacons kunder från val av metod för marknadsanalys till resultat med marknadsinsikter, strategiska implikationer och beslutsunderlag.

Jan har bland annat erfarenhet av att genomföra priselasticitetsstudier (conjoint), marknadskartläggningar och produktutveckling inom tele- och datakommunikation. Dessutom har Jan varit rådgivare till flera större myndigheter inför, under och efter stora undersökningsprojekt inom bland annat arbetsmiljö, bredband och kundnöjdhet. Jan har även varit rådgivare inom olika tekniska projekt och i flera fall genomfört finansiell granskning av sökande av sändningstillstånd kommersiell radio och TV.

Referensuppdrag

  • Prisstudier, NKI- och NPS-undersökningar, Telia Company
  • Kartläggning fiber till villa, Post och telestyrelsen
  • Nulägesundersökningar arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

Jan har teknisk bakgrund och har erfarenhet av arbete som produktchef hos ledande operatörer inom datakommunikation och internet samt varit teamledare inom produktutveckling och kundservice.