Jenny Robertsson

VD

Jenny Robertsson är VD på Stelacon och medverkar även i det operativa projektarbetet. Jenny har erfarenhet av förändringsledning och projektledning både från linjeroller och som konsult och har genomfört uppdrag både för aktörer inom offentlig sektor men även inom näringslivet. 

Jenny har bland annat genomfört ett flertal större uppdrag för Trafikförvaltningen omfattande upphandling av trafik, upphandling av IT-lösningar samt verksamhetsutvecklingsprojekt. Vidare har Jenny arbetat i uppdrag för ett flertal myndigheter och kommuner, bland annat inom uppdrag som rör tillväxt och digitalisering. Jenny agerar rådgivare i flertalet av våra projekt och bidrar med kunskap om hur uppdragsgivare kan använda resultatet av vårt arbete, både i sin operativa och strategiska planering.

Jenny har en masterexamen i företagsekonomi från Linköpings Universitet och har arbetat i flera chefspositioner inom General Electric samt som senior konsult på Deloitte och BearingPoint.