Jenny Robertsson

VD

Jenny Robertsson är VD och projektledare på Stelacon. Jenny har lång erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling från chefspositioner inom både privat och offentlig sektor.

Jenny har varit projektledare i ett flertal större uppdrag för Trafikförvaltningen i Stockholms län, omfattande upphandling av kollektivtrafik, upphandling av IT-lösning för tillståndshantering inom färdtjänsten samt flera verksamhetsutvecklingsprojekt. Vidare har Jenny arbetat i uppdrag för ett flertal myndigheter och kommuner, bland annat inom uppdrag inom digitalisering samt tillväxt- och näringslivsfrågor. Jennys breda erfarenhet från chefspositioner inom privat och offentlig sektor ger henne förutsättningar att leda stora uppdrag som ställer krav på förmåga att hitta pragmatiska lösningar på komplexa frågeställningar och hantera många intressenter.

Referensuppdrag

  • Projektledare för flera offentliga upphandlingar, bland annat upphandling av busstrafik och IT-system (Trafikförvaltningen)
  • Projektledare för framtagande av modell för nyttoberäkningar av digitalisering av kommunala tjänster (PTS)

Jenny har en masterexamen i företagsekonomi från Linköpings Universitet och har även studerat management vid University of Greenwich i London. Hon har arbetat i ett flertal chefspositioner inom General Electric samt som senior konsult på Deloitte och BearingPoint.