Krister Runebrand

Analyschef & senior projektledare

Krister Runebrand är analyschef och senior projektledare på Stelacon. Han arbetar med målgrupps- och behovsanalyser, utvärdering av kommunikationsprojekt, analyser och utvärderingar av nationella, regionala och kommunala strategier och planer.

Krister har specialistkompetens inom kommunikation, bredband och digitalisering. Krister arbetar också som rådgivare till kunder i strategiska frågor. Han har tidigare arbetat som utredare och analytiker inom myndigheter, kommuner och organisationer.

Referensuppdrag

  • Resurskonsult för Skyltprogram inom kollektivtrafik – Projektledare för uppdrag med syfte att ta fram strategi och riktlinjer för skyltning som omfattar alla skyltar i resenärsmiljöerna inom alla trafikslag. I uppdraget ingår också att leverera rutiner för utrullningen av nya skyltprogrammet, utrullningsplaner och avtal för utrullningen i hela trafiksystemet.
  • Resurskonsult Bredbandsforums landsbygdsgrupp – Bistå med analyser och kartläggningar av områden på landsbygden där det idag saknas bredband och av myndigheters, regioners och kommuners agerande för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
  • Kanalstrategi Arbetsmiljöverket – Analys av myndighetens intressenters behov av olika informationskanaler. Analysen har utgjort underlag för Arbetsmiljöverkets kanalstrategi.

Krister har samhällsplanerarexamen från Stockholms universitet/KTH och är också utbildad journalist. Krister är även utbildad inom projektledning, projektmetodik och kvalitetsledning.