Lukas Hallquist

Projektledare

Lukas arbetar som projektarbetare på Stelacon, han arbetar främst med analys av regelförändringars effekter på svenska företag och omvärldsanalyser.

Förutom rollen som projektledare är Lukas tillfälligt ekonomiansvarig för Stelacon. Han har tidigare erfarenhet som ekonomiansvarig för bolag inom bland annat venture capital, läkemedel och mobilapplikationer.
 
Lukas har en masterexamen i nationalekonomi från SLU med en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Göteborgs Universitet. Han har internationella erfarenheter från studier i Spanien, Kina och Nya Zeeland och har fördjupat sig inom finansiell ekonomi, analys och hållbarhet.