Maria Tunberg

Kontorschef Stelacon Syd & affärsområdeschef Regional utveckling

Maria Tunberg är ansvarig för affärsområdet Regional utveckling och arbetar med projekt inom organisations- och näringslivsutveckling. Maria är disputerad ekonom med stort intresse för olika aspekter av hållbar tillväxt. Hon har även gedigen praktisk erfarenhet av företagande som affärsutvecklare, grundare och investerare i en rad start-ups.

Maria är specialiserad på kvalitativa analyser och har lång erfarenhet av att arbeta fram både vetenskapliga och populärvetenskapliga rapporter. Hon är även en van föreläsare och workshopledare, samt arbetar med coaching och förändringsledning. I nära dialog med de organisationer som ska utvecklas driver hon på ett strukturerat och motiverande sätt processer framåt.

Uppdragen Maria ansvarar för inkluderar policy-underlag, konsekvensutredningar och näringslivsfrämjande insatser. Hon har gedigen internationell erfarenhet och är van att leda komplexa projekt.

Referensuppdrag

  • Digitalisering i den nordiska bioekonomin – På uppdrag av Nordiska ministerrådet, genom forskningsorganisationerna SNS och NKJ, tog Stelacon fram förslag på områden för att utveckla den nordiska bioekonomins konkurrenskraft i den digitala eran. I detta ingick att analysera och i populärvetenskapligt format presentera digitaliseringsaspekter, organisera och moderera internationell workshop på temat, samt att ta fram en policy brief som underlag till ett nordiskt ministermöte.
  • Tillväxtplaner och förändringsledning för företag i utveckling – På uppdrag av Burlövs kommun arbetade Stelacon fram tillväxtplaner för 20 företag från regionen. I nära dialog med företagen stöttar Stelacon nu företagen i realiserandet av tillväxtplanerna. Projektet, medfinansierat av Europeiska Socialfonden, fokuserar utöver affärsnytta och innovation även på mångfaldsaspekter och att skapa en hållbar tillväxt.

Maria har en doktorsexamen i företagsekonomi och är affilierad med Sveriges Lantbruksuniversitet där hon disputerade på ämnet ‘tillväxt i små företag’. Utöver forskarutbildningen håller hon en Magister i företagsekonomi och en MSc i företagsledning med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.