KONTAKTA MARIA

073 – 614 15 97

08-587 120 00

Maria Tunberg

Projektledare

Maria Tunberg har en doktorsexamen i ekonomi och disputerade på ämnet ‘tillväxt i små företag’. Hon är specialiserad inom kvalitativa undersökningar och har gedigen kunskap om organisationsutveckling och entreprenörskap. Maria har även arbetat praktiskt med uppstart och utveckling av mindre företag. 

Utöver forskarutbildningen håller Maria en Magister i företagsekonomi och en MSc i företagsledning med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat med förnybar energi både inom privat och offentlig sektor och har mångårig internationell erfarenhet. På Stelacon arbetar Maria med utredningar och analyser åt olika offentliga aktörer.