Martin Sjöwall

Projektledare

Martin har stor erfarenhet av att säkerställa användbarhet och tillgänglighet i både fysiska och digitala kanaler. Han har bland annat utvärderat tillgängligheten i bank och försäkringsbolags digitala plattformar och genomfört WCAG 2.0-analyser av en myndighets e-tjänster.

Martin har erfarenhet från att delta i och driva egna projekt med fokus på användbarhet och tillgänglighet genom WCAG 2.0-analyser och användartester. Martin har även en vana att arbeta med utforskande metoder som ”design thinking” där man utgår ifrån ett användarperspektiv och experimenterar sig fram till helt nya lösningar med hjälp av praktiska metoder och verktyg för visualisering som skisser och prototyper.

Martin har en Civilingenjörsexamen inom medieteknik med en inriktning i människa-datorinteraktion och management från Kungliga Tekniska Högskolan. Genom sin utbildning har Martin fått en tvärvetenskaplig grund med förståelse för teknik i kombination med användbarhet och kommunikation.