KONTAKTA MIKAELA

070-448 66 30

08-587 120 00

Mikaela Wahlstedt

Projektledare

Mikaela är ett av Stelacons senaste tillskott. Under hösten 2015 jobbade hon extra på Stelacon och skrev samtidigt sitt examensarbete om äldres användning av Internetbanker. Sedan mars 2016 jobbar Mikaela som projektledare på heltid.

Mikaela har en civilingenjörsexamen från KTH med en kandidatexamen i Tryckta medier och Kommunikation samt en masterexamen i Medieteknik. Genom sin utbildning har Mikaela fått en tvärvetenskaplig grund och erfarenhet av att driva projekt inom både användbarhet och kommunikation. Tidigare har Mikaela arbetat på företag som IBM och Blendow Institute och har även lång erfarenhet som ledare inom truppgymnastik på elitnivå.