Mimmi Albertsson

Affärsområdeschef Digital tillgänglighet & användbarhet

Mimmi har sedan hon började på Stelacon 2015 arbetat med att utvärdera användbarhet och tillgänglighet i digitala kanaler och tjänster och är idag ansvarig för affärsområdet Digital tillgänglighet och användbarhet.

Som affärsområdeschef tar Mimmi fram en strategisk agenda och arbetar för att hitta nya möjligheter inom området teknik och tillgänglighet. Dessutom arbetar Mimmi som projektledare för projekt rörande användbarhet och tillgänglighet.

Referensprojekt

  • Resurskonsult PTS innovationstävling – Stödjer PTS vid planering, utlysning och genomförande av deras femtonde innovationstävling.
  • Tillgänglighetsutvärdering av chattbotar – På uppdrag av PTS utvärderades tillgängligheten i svenska chattbotar. Chattbotarna utvärderades både genom användbarhetstester samt en analys av hur de förhåller sig och till riktlinjerna i WCAG 2.0. Preliminära resultat av studien presenterades under Almedalsveckan 2017. Färdiga resultat har sammanställts i en rapport samt en checklista med tydliga åtgärdspunkter som utvecklare kan utgå ifrån vid framtagande av chattbotar. Läs rapporten från studien om chattbotar.
  • Konsekvenser av nytt EU-direktiv – Bistod i departementets uppdrag att utreda konsekvenserna av implementeringen av EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i svensk lag. I uppdraget ingick att beräkna andelen berörda webbplatser och applikationer samt beräkna kostnader för olika åtgärder som krävs för att uppnå kraven.

Mimmi har civilingenjörsexamen från KTH med en kandidatexamen i Tryckta medier och Kommunikation samt en masterexamen i Media Management.