I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Annonstider i radio och tv

Tv- och radioaktörer har, sedan 2008, möjlighet att sända 8 minuter reklam per timme. Vi har undersökt marknads- och kundeffekterna av den höjda reklamtiden.

Tillgänglighet av mobila applikationer för betalning

Den ökade användningen av mobila betalningsapplikationer ställer högre krav på apparnas utformning och användbarhet. Stelacon har därför, på uppdrag av Post- och telestyrelsen, undersökt betalapplikationers tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Lösenordshanterare för personer med funktionsnedsättningar

Lösningar för hantering av internettjänsters lösenord blir allt vanligare. Men hur fungerar lösningarna för personer med funktionsnedsättning?

Behovskartläggning

Vilka behov har personer med funktionsnedsättningar av informations- och kommunikationslösningar? På uppdrag av Post- och telestyrelsen har vi genomfört en behovskartläggning för att undersöka detta närmare.

Utvärdering av skärmläsare och talsyntes

Vi har utvärderat inbyggda skärmläsare med talsyntes. Testerna genomfördes med personer med blindhet, synsvaghet och med personer med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter.