I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

""

Två artiklar publicerade

Robert Kron och Carolina Liljenstolpe har tillsammans med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, Landsbygdsdepartementet, University of Alberta och Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, fått två artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Tillgängliga elektroniska tjänster presenteras på Minimässan

Under Post- och telestyrelsens årliga minimässa presenterade vi vår utvärdering av mobila applikationer för betalning. Presentationen mottogs väl av deltagande länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.

Annonstider i radio och tv

Tv- och radioaktörer har, sedan 2008, möjlighet att sända 8 minuter reklam per timme. Vi har undersökt marknads- och kundeffekterna av den höjda reklamtiden.

Tillgänglighet av mobila applikationer för betalning

Den ökade användningen av mobila betalningsapplikationer ställer högre krav på apparnas utformning och användbarhet. Stelacon har därför, på uppdrag av Post- och telestyrelsen, undersökt betalapplikationers tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Lösenordshanterare för personer med funktionsnedsättningar

Lösningar för hantering av internettjänsters lösenord blir allt vanligare. Men hur fungerar lösningarna för personer med funktionsnedsättning?