I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Behovskartläggning

Vilka behov har personer med funktionsnedsättningar av informations- och kommunikationslösningar? På uppdrag av Post- och telestyrelsen har vi genomfört en behovskartläggning för att undersöka detta närmare.

Utvärdering av skärmläsare och talsyntes

Vi har utvärderat inbyggda skärmläsare med talsyntes. Testerna genomfördes med personer med blindhet, synsvaghet och med personer med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter.

Ökad tillgänglighet till information om TV-program

Teckenspråkstolkning och syntolkning skulle vara av stor nytta för många tevetittare, men den ökade tillgängligheten medför höga krav på programinformationen. Under ett seminarium med Post- och telestyrelsen diskuterades frågan om hur informationen kan förbättras och kvalitetssäkras.

SL Access i skärgården

Stelacon hjälper Trafikförvaltningen med implementering av Access-systemet, ett system för biljettförsäljning, i Waxholmsbolagets trafik.

Nytt ramavtal med Transportstyrelsen

Stelacon har idag tilldelats två nya ramavtal med Transportstyrelsen gällande kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar och analyser. Kontakta Stelacons vd Jenny Robertsson för mer information.