I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Vi välkomnar Emma och Elias till Stelacon!

Både Emma och Elias har jobbat extra hos oss på Stelacon under senaste året med bland annat regelförenkling och…

Kan användbarhet mätas över tid?

Stelacon har i samarbete med myndigheterna Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en ny mätmetod som baseras på indexberäkningar. Metoden…

Kommuners modeller för bredbandsutbyggnad kartlagda

Stelacon har på uppdrag av Bredbandsforum genomfört en kartläggning av kommuners bredbandsarbete. Intervjuerna med kommunerna har återspeglat förhoppningar, visioner och imponerande bredbandsutbyggnader, men i vissa fall också stora utmaningar och frustration…

Hur bör styrmedel utformas för att öka antalet miljöbilar?

På uppdrag av Trafikanalys har Stelacon genomfört en litteraturstudie med syfte att studera effekten av styrmedel för ökat miljöbilsinnehav…

Vi välkomnar vårt senaste tillskott Mikaela Wahlstedt till Stelacon!

Vi är mycket glada att kunna välkomna Mikaela som ny projektledare hos oss. Mikaela skrev under hösten sitt examensarbete hos oss som avslutning på sin civilingenjörsexamen från KTH. Tidigare har Mikaela…