I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Kommuners modeller för bredbandsutbyggnad kartlagda

Stelacon har på uppdrag av Bredbandsforum genomfört en kartläggning av kommuners bredbandsarbete. Intervjuerna med kommunerna har återspeglat förhoppningar, visioner och imponerande bredbandsutbyggnader, men i vissa fall också stora utmaningar och frustration…

Hur bör styrmedel utformas för att öka antalet miljöbilar?

På uppdrag av Trafikanalys har Stelacon genomfört en litteraturstudie med syfte att studera effekten av styrmedel för ökat miljöbilsinnehav…

Vi välkomnar vårt senaste tillskott Mikaela Wahlstedt till Stelacon!

Vi är mycket glada att kunna välkomna Mikaela som ny projektledare hos oss. Mikaela skrev under hösten sitt examensarbete hos oss som avslutning på sin civilingenjörsexamen från KTH. Tidigare har Mikaela…

Det finns ett behov av posttjänster

Fungerande posttjänster är viktigt för att individer och företag ska kunna vara bosatta och verka i hela landet. På uppdrag av Post- och telestyrelsen har Stelacon undersökt vad privatpersoner och företag har för behov av posttjänster. Resultaten pekar på…

Var med och påverka Sveriges största IT- och telekomundersökning

Vi arbetar just nu med att ta fram innehållet till Sveriges största IT- och telekomundersökning. Nu har du möjlighet att påverka de frågor som c:a 1 200 IT-chefer kommer att besvara.