I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Stelacon blir kvalificerad allmänutredare åt Transportstyrelsen

Stelacon har skrivit avtal med Transportstyrelsen för att arbeta som kvalificerade allmänutredare inom flera områden. Expertisen rör regelgivning, ekonomi och verksamhetsfrågor.

Vi välkomnar Emma och Elias till Stelacon!

Både Emma och Elias har jobbat extra hos oss på Stelacon under senaste året med bland annat regelförenkling och…

Kan användbarhet mätas över tid?

Stelacon har i samarbete med myndigheterna Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en ny mätmetod som baseras på indexberäkningar. Metoden…

Kommuners modeller för bredbandsutbyggnad kartlagda

Stelacon har på uppdrag av Bredbandsforum genomfört en kartläggning av kommuners bredbandsarbete. Intervjuerna med kommunerna har återspeglat förhoppningar, visioner och imponerande bredbandsutbyggnader, men i vissa fall också stora utmaningar och frustration…

Hur bör styrmedel utformas för att öka antalet miljöbilar?

På uppdrag av Trafikanalys har Stelacon genomfört en litteraturstudie med syfte att studera effekten av styrmedel för ökat miljöbilsinnehav…