I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Facebook för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) har Stelacon utfört en kvalitativ undersökning av hur Facebook fungerar för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen är en del av PTS arbete för att tillgängliggöra elektroniska kommunikationstjänster för alla personer, oberoende av funktionshinder.

En språkresursbank kan bidra till ökad utveckling av talbaserade tjänster

Stelacons har, på uppdrag av Post- och telestyrelsen, analyserat den kommersiella och forskningsdrivna utvecklingen avseende språkteknologisk infrastruktur för svenska språket.

Nu finns rapporterna om betaltjänsters tillgänglighet på engelska

Stelacon har de senaste åren, på uppdrag av Post- och telestyrelsen, genomför flera tillgänglighetsstudier av bankers internettjänster. De svenska rapporterna har översatts och finns nu på engelska.

Det ska vara enkelt att göra bankärenden elektroniskt

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Stelacon i uppgift att undersöka tillgängligheten till de svenska storbankers bankdosor genom användbarhetstester med personer med funktionsnedsättning och med äldre.

Regionalt samarbete förbättrar tillgång till posttjänster i glesbygd

I vår undersökning har vi kommit fram till att regionalt samarbete kan förbättra tillgång till posttjänster i glesbygd.