I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Nya telefonilösningar har nöjda kunder

Telias pågående teknikskifte innebär förändringar för kunder med fast telefonilösning. På uppdrag av Post- och telestyrelsen har Stelacon undersökt kundupplevelsen av de nya lösningarna.

Mot nya uppdrag

Stelacon firar två nya ramavtal, ett med SVT och ett med Örebro Läns Landsting.

Varierande tillgänglighet av grundläggande betaltjänster

Tillgången till bankombud i glesbygden är varierande i landet. Detta medför problem för personer som saknar datavana och inte kan använda sig bankernas internettjänster.

Två artiklar publicerade

Robert Kron och Carolina Liljenstolpe har tillsammans med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, Landsbygdsdepartementet, University of Alberta och Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, fått två artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Tillgängliga elektroniska tjänster presenteras på Minimässan

Under Post- och telestyrelsens årliga minimässa presenterade vi vår utvärdering av mobila applikationer för betalning. Presentationen mottogs väl av deltagande länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.