I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Det ska vara enkelt att göra bankärenden elektroniskt

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Stelacon i uppgift att undersöka tillgängligheten till de svenska storbankers bankdosor genom användbarhetstester med personer med funktionsnedsättning och med äldre.

Regionalt samarbete förbättrar tillgång till posttjänster i glesbygd

I vår undersökning har vi kommit fram till att regionalt samarbete kan förbättra tillgång till posttjänster i glesbygd.

Våra nordiska grannar- så arbetar de med posttjänster i glesbygd

Stelacon har, på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS), undersökt hur andra nordiska länder arbetar med posttjänster i glesbygd.

”IT-bussen” byter namn till Stelacon ICT Business Insight

Den tidigare ”IT-bussen” har bytt namn till Stelacon ICT Business Insight.

Uttagsautomater ska vara tillgängliga för alla

Alla ska kunna använda sig av en uttagsautomat. Stelacon har nyligen tagit fram en rapport där vi undersökt hur uttagsautomater kan bli mer tillgängliga för äldre och personer med funktionsnedsättningar.