Philip Hansson

Projektledare Smarta städer

Philip är vår civilingenjör med expertkompetens inom cirkulär ekonomi och hållbarhet. Han arbetar i komplexa projekt med många aktörer för att försäkra struktur och sammanhang bibehålls. Med ett öga för detaljer och en känsla för helheter kan Philip delta i både uppdrag som ställer krav på noggrannhet och i uppdrag som handlar om att sammanfatta generella strömningar.

Som vår andre person på Stelacons Skånekontor möter han kunder i Öresundsregionen. Han tillhör vår avdelning för smarta städer och arbetar därmed i utrednings- och analysuppdrag på en mängd områden, exempelvis för kollektivtrafik, hållbarhet och lokal tillväxt.

Hans specialintressen innefattar miljö, trafik och mänskliga beteenden. De områden som han tycker är mest spännande just nu är automatisering, digitalisering, biobaserad ekonomi och koldioxidminskande åtgärder.