Robert Kron

Affärsområdeschef Styrning & beslutsstöd

Robert Kron är seniorkonsult och delägare på Stelacon med erfarenhet av analyser och utredningar för både privat- och offentlig verksamhet på regional, nationell och internationell nivå. Han är också ansvarig för Stelacons affärsområde styrning och beslutsstöd.

Robert arbetar ofta med utrednings- och analysuppdrag inom en stor bredd av områden, inte sällan med fokus på att bidra med kunskap om hur uppdragsgivare kan använda resultatet både i sin operativa och strategiska planering. Han har exempelvis varit delaktig i ett antal olika statliga utredningar för utvecklande av nya regelverk samt genomfört konsekvensutredningar till följd av de föreslagna reglerna. Han arbetar också gärna med olika former av beslutsstöd inom både privat- och offentlig verksamhet som exempelvis effekten av företags kommunikationsstrategier, framtagande av prisstrategier inför större upphandlingar och beräkningar av  den ekonomiska nyttan för kommuner av utbyggnaden av bredband.

Innan Robert började på Stelacon arbetade han bland annat som projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet där han samordnade ett internationellt forskarteam som arbetade med tillväxtpotentialen i svensk landsbygd. Robert har en masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet.