KONTAKTA ROBERT

073-977 26 90

08-587 120 00

Robert Kron

Affärsområdeschef, Transport

Robert Kron är konsult och ansvarig för området transport på Stelacon. Han har en gedigen erfarenhet och kunskap om projektledning, utvärdering och analys för både privat- och offentlig verksamhet på regional, nationell och internationell nivå.

Robert har genomfört ett stort antal uppdrag för uppdragsgivare som Trafikförvaltningen i Stockholm, Tillväxtverket, Samtrafiken och Stockholms stad. Robert har bland annat genomfört projekt som syftar till att förbättra och effektivisera en av Sveriges största trafikhuvudmäns arbete gällande intäktssäkring. Vidare har han genomfört en strategisk affärsanalys för samma trafikhuvudman i syfte att skapa förståelse för hur marknadens aktörer vill se en framtida affärsrelation med sina partners. Robert är även delaktig i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana då han ansvarar för omvärldsanalysen på Förvaltningen för utbyggd tunnelbanan under Stockholms stad. Genom sina erfarenheter har Robert ett stort kontaktnät med personer i ledande ställning på svenska och internationella entreprenad- och trafikföretag, samt kontakter med centralt placerade personer på Svenska och internationella trafikhuvudmän.

Innan Robert började på Stelacon arbetade han bland annat som projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet där han samordnade ett internationellt forskarteam som arbetade med tillväxtpotentialen i svensk hästnäring. Robert har en masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet.