Robert Kron

Affärsområdeschef Smarta städer

Robert Kron är seniorkonsult på Stelacon med erfarenhet av analyser och utredningar för både privat- och offentlig verksamhet på regional, nationell och internationell nivå. Han är också ansvarig för Stelacons affärsområde Smarta städer.

Robert arbetar ofta som projektledare i större utrednings- och analysuppdrag inom en stor bredd av sakområden, inte sällan med fokus på att bidra med kunskap om hur uppdragsgivare kan använda resultatet både i sin operativa och strategiska planering. Han har exempelvis varit delaktig i ett antal statliga utredningar och Regeringsuppdrag för utvecklande av nya regelverk samt hjälp både privata och offentliga aktörer med både operativt och strategiskt underlag i deras upphandlingsarbete.

Referensuppdrag

  • Projektledare för utredning av effektivare linjedragning av kollektivtrafiken i norra Stockholm
  • Projektledare för framtagande underlag av optimal prissättningsstrategi inför upphandling av lånecykelsystem
  • Projektledare för konsekvensutredning av EUs direktivförslag om tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster på uppdrag av Socialdepartementet

Robert har en masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Innan Robert började på Stelacon arbetade han bland annat som projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet där han samordnade ett internationellt forskarteam som arbetade med tillväxtpotentialen i svensk landsbygd.