Inlägg

Nordiskt möte i Köpenhamn om framtidens klimatutmaningar inom jord- och skogsbruk

Stelacon fick i slutet av 2018 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att sammanställa en rapport om utmaningarna som jord- och skogsbruket ställdes inför i samband med den varma och torra sommaren tidigare under året. Rapporten syftar till att beskriva situationen i de olika länderna i Norden, och att utforska vilka potentiella samarbetsområden som kan vidareutvecklas för en effektivare hantering av framtida utmaningar.

Som en del av projektet bjöds experter från de nordiska länderna in till ett möte i Köpenhamn förra veckan. Presentationer framfördes av bland andra Lise Lykke Steffensen, vd för NordGen, som talade om växtforskningens betydelse i framtidens jordbruk, och Marc Castellnou, forskare på Universitat de Lleida i Spanien, som presenterade lärdomar från bränderna i södra Europa. Efter presentationerna hölls workshops där representanter från ett antal nordiska organisationer och myndigheter diskuterade vilka åtgärder som kan tillämpas på kort, medellång och lång sikt, för en bättre beredskap och hantering av framtida torkor och skogsbränder.

Moderator för eventen var Maria Tunberg, senior projektledare på Stelacon. ”Syftet med eventen var att sammanföra personer med expertis inom jord- respektive skogsbruket för att diskutera hur vi i Norden tillsammans kan skapa en mer robust beredskap för kommande extremväder och hur vi kan förbättra samarbetet över gränserna. Det blev mycket givande diskussioner och slutsatserna från dagen tas med i den rapport som vi nu arbetar med. Problemen som vi står inför är i hög grad relevanta för samtliga länder i Norden, och det framgick tydligt att det finns ett stort engagemang för frågorna”, säger Maria Tunberg.

Slutsatser från eventen kommer att inkluderas i rapporten, som utkommer senare i vår. För mer information om projektet kan Maria Tunberg eller Philip Hansson kontaktas.